foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Każdy uczeń poprzez wiadomość w librusie otrzymał kod dostępu do swoich wyników.

Świadectwa można odbierać w sekretariacie szkoły od piątku (31 lipca) w godz. 11:00-14:00. W pozostałe dni w godz. 8:00-13:00. Należy pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa (maseczki, dezynfekcja rąk, własny długopis, brak oznak choroby).

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved