foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Szkolne Koło Wolontariatu „Młodzież w działaniu” ogłasza zbiórkę pomocy i przyborów szkolnych, które trafią do najmłodszych uczniów polskiej szkoły w Grodnie.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w naszej akcji. Zbiórka potrwa do 09.09.2020 roku. Pomoce prosimy przekazywać swoim gospodarzom klas.(p. Julita.K)

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved