foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Grupy formacyjne INICJATYWA Dance Studio z Braniewa stanowią już potężną rozpoznawalność na Warmii. Ale nie tylko: nasza Grupa Pro - Skaza Squad uczestniczyła w tym roku w światowym konwencie Dancehall Master World w Paryżu, przechodząc z powodzeniem preeliminacje, reprezentując kraj na tychże zawodach!

Jeżeli Ty lub Twoje dziecko chcecie mieć pewność dobrze ulokowanego czasu, z rozwojem i szansą na wspaniałą PRZYGODĘ - nie możesz ominąć tego przedsięwzięcia!

♦ Kiedy? 11.09
Gdzie? Sala Lustrzana SP Pieniężno
O której? 14:30 roczniki 2011-2003

Grupy zostaną podzielone i wpuszczane po 15 osób - przesłuchanie będzie polegało na wykonywaniu ćwiczeń, nie ma potrzeby przygotowania samodzielnego materiału.

Zapisy? NIE MUSISZ SIĘ ZAPISYWAĆ - PO PROSTU PRZYJDŹ

Koszt? CASTING PRZEPROWADZAMY BEZPŁATNIE! NA SPOTKANIA STAWIAJĄ SIĘ WSZYSCY UCZESTNICY - TAKŻE CI REGULARNIE UCZĘSZCZAJĄCY NA ZAJĘCIA

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved