foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Etap szkolny konkursu recytatorskiego I jak tu nie kochać jesieni..., który odbył się w piątek 9 października, wyłonił następujacych laureatów:

KATEGORIA KLAS IV-VI

1.miejsce Aleksandra KAŁAMAJ (klasa VIa)
2.miejsce Julia JADACKA (klasa VIb)
3.miejsce Kalina KOLANO (klasa IVa)

wyróżnienie: Wiktor LEBCZYŃSKI (klasa Va), Emilia ZIELIŃSKA (klasa IVb)

KATEGORIA KLAS VII-VIII

1.miejsce Martyna ŚRENIAWSKA (klasa VIIb)
2.miejsce Michalina BŁOŃSKA (klasa VIIa)
3.miejsce Kacper KOLANO (klasa VIIIb)

Jury w składzie: p. Elżbieta Ciechanowicz, p. Jadwiga Pilucik i p.Paulina Żyndul oceniło występy 21 uczniów.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a laureatom życzymy powodzenia w gminnym etapie konkursu, który odbędzie się w dniach 20-21 października w Miejskim Domu Kultury.

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved