foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W czwartek 08.10.2020r. uczniowie z klas VII–VIII odwiedzili Multikino w Elblągu, aby obejrzeć film pt: "Mulan".

Hua Mulan –  to szybka, nieustraszona i zdeterminowana córka wielkiego wojownika. Kiedy, chcący obronić kraj przed najeźdźcami z północy, cesarz Chin nakazuje, aby jeden mężczyzna z każdej rodziny służył w jego armii, Mulan w tajemnicy decyduje się wyruszyć na wojnę zamiast swojego chorego ojca. Przebrana za mężczyznę jako Hua Jun na każdym kroku poddawana jest próbom...

Po zakończonym seansie uczestnicy wycieczki byli zadowoleni, a niektórzy nawet wzruszeni.  (opr. kl. VIII)

(foto:kadr z filmu, źródło: multikino.pl)

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved