foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

O cóż jest piękniejszego, niż wysokie drzewa… Leopold Staff

W środę 07.10.2020 roku podjęliśmy nowe wyzwanie. Otóż w ramach projektu Nowe drzewo – nowe życie, sadziliśmy wokół szkoły drzewa. Akcja naturalnie nawiązuje do Dnia Drzewa, które przypada właśnie w tych dniach, czyli 10 października.

Tym razem do współpracy zaprosiliśmy klasy II A i II B oraz chłopców z klasy VIII A. Sadzonki drzew podarowały nam zaprzyjaźnione Nadleśnictwa z Ornety i Górowa Iławeckiego.
W ramach akcji gościliśmy przedstawiciela Lasów Państwowych pana Ireneusza Zalewskiego, który opowiadał uczniom o sposobach zalesiania (naturalnym i sztucznym), o gatunkach sadzonych drzew (modrzew, lipa, sosna, świerk), o pielęgnacji młodych sadzonek oraz o pracy leśnika.  Uczniowie z dużym zaangażowaniem słuchali, zadawali pytania, a następnie sadzili sadzonki drzew.

Dzięki takim działaniom zagospodarujemy zielenią teren wokół szkoły, włączymy się w akcję zadrzewiania oraz przyczynimy się do podniesienia świadomości ekologicznej naszych wychowanków.
I najważniejsze - będziemy pielęgnować i patrzeć, jak rosną drzewa. (opr. J.Pilucik, A.Sęk)

galeria

 

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved