foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczniowie naszej szkoły osiągnęli sukcesy w gminnym konkursie recytatorskim „Strofy o jesieni” organizowanym przez MDK w Pieniężnie:

kategoria klas 1-3:
Oliwia Wiater - I miejsce

kategoria klas 4-6:
Aleksandra Kałamaj - I miejsce
Emilia Zielińska - II miejsce
Julia Jadacka - III miejsce

kategoria klas 7-8:
Martyna Śreniawska - I miejsce
Michalina Błońska - II miejsce
Kacper Kolano - III miejsce

Wyróżnieni uczniowie: Kalina Kolano, Wiktor Lebczyński.
Gratulujemy!

Fotorelacja  (źródło:  strona organizatora MDK w Pienieżnie)

 

(foto:pixabay)

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved