foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W ramach innowacji pedagogicznej doradztwa zawodowego oraz trwającej w dniach 19-25 października akcji „Planuję przyszłość zawodową” uczniowie klas siódmych przygotowali prezentacje multimedialne oraz filmy przedstawiające swoje zainteresowania, pasje i predyspozycje.

Wytwory były bardzo ciekawe, a co najważniejsze przedstawiane na forum klasy, więc każdy miał okazję wcielić się choć na chwilę w osobę prowadzącą zajęcia. Dowiedzieliśmy się, kto potrafi naprawić komputer lub ciągnik, kto łowi ryby, piecze pyszne ciasto, tańczy, umie wyszkolić psa.

Gratuluję Wam pomysłowości i inwencji! (p. Julia Królicka)

(foto:pixabay)

 

galeria

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved