foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Maszt i flaga dla gminy Pieniężno! Zagłosuj! Tylko do 11 listopada do godz. 23:59!

Trwa projekt "Pod biało-czerwoną", który zakłada sfinansowanie przez Rząd Polski zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce. Aby mógł zostać zrealizowany, potrzebne są głosy poparcia on-line.

Głosy mogą oddawać wszyscy mieszkańcy gminy. Zachęcamy uczniów, nauczycieli, rodziców, rodzeństwo, dziadków i sąsiadów:)

Kliknij:  bialoczerwona.www.gov.pl

W czasie głosowania należy podać imię, nazwisko i mail.

To projekt, który uhonoruje poległych za niepodległość naszej Ojczyzny z okazji setnej rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.

 

(foto:gov.pl)

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved