foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Napisz ogólnopolskie Dyktando na Święto Niepodległości i wesprzyj powstanie radiowęzła szkolnego.

Za każde napisane dyktando organizatorzy przekażą 1 zł na wybrany w głosowaniu cel!

Aby wziąć udział w Dyktandzie na Święto Niepodległości, należy:

być zarejestrowanym użytkownikiem serwisu www.dyktanda.pl, klikając przycisk “Zapisz się do konkursu”:

  link: https://dyktanda.pl/dyktando-na-swieto-niepodleglosci

Zapisy trwają do 11.11.2020 r. Każdy uczestnik będzie mógł oddać jeden głos.

Godziny rozgrywanych dyktand 11 listopada 2020:

klasy 1-3 godzina 14:00,

klasy 4-6 godzina 15:00,

klasy 7-8 godzina 16:00,

dorośli godzina 18:00.

Po napisaniu dyktanda należy zaznaczyć cel: radiowęzeł w SP Pieniężno (cel nr 444). Głosownaie do 15.11 br.

Pokażmy, że doskonale znamy język ojczysty!

W dyktandzie może wziąć udział każdy: uczniowie, nauczyciele, rodzice, dziadkowie i sąsiedzi:)

W naszej szkole akcję koordynują: Koło Wolontariatu i Samorząd Szkoły.

 

(foto: organizator dyktanda.pl)

 

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved