foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Ponad 100 osób naszej szkoły wzięło udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu", która polegała na odśpiewaniu "Mazurka Dąbrowskiego" we wtorek o godz.11:11.

 W tym roku spotkanie miało niecodzienny charakter, gdyż uczestnicy połączyli się za pomocą łącza internetowego z salą kolumnową, w której tradycyjnie odbywały się szkolne akademie.

- Według mnie akcja była bardzo pomysłowa. Zaskoczona byłam tym, że tylu osobom w jednej chwili udało się połączyć - powiedziała jedna z uczestniczek Iza z 6b.

Niektórzy z uczniów (6a) mieli nawet barwy narodowe (szaliki kibica). Kolejna taka akcja za rok:)

(opr. Martyna 6b)

 

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved