foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskim Dyktandzie Mikołajkowym na portalu dyktanda.pl.

Zasady:
1.Konkurs odbędzie się w dniach: 4-7.12.2020
2.W konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik dyktanda.pl (nie ma podziału na kategorie wiekowe).
3.Do rozwiązania będzie 20 dyktand o tematyce związanej z mikołajkami i Bożym Narodzeniem.
4.Liczba zdobytych punktów będzie zależała od poprawności rozwiązania dyktanda oraz czasu jego rozwiązania.
5.Zwyciezcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Przypominamy o zasadach fair play.

Organizatorem konkursu jest portal edukacyjny dyktanda.pl.

Link do strony:

https://dyktanda.pl/konkursy/dyktando-mikolajkowe

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved