foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W ramach akcji „Czytającej trzynastki” rodzice zorganizowali swoim dzieciom z klasy 1b sesje zdjęciowe promujące czytanie książek.

Dlaczego warto czytać książki? Warto, bo: stymulują umysł, uspokajają, pogłębiają wiedzę, wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię i poprawiają sen. Zachęcamy wszystkich do spędzania czasu z literaturą.

Po powrocie do nauki stacjonarnej uczniowie wykorzystają zdjęcia do plakatów, które wykonają techniką kolażu w czasie zajęć z wychowawczynią p. Małgorzatą Czaplińską.

Szczegóły w fotogalerii.

galeria

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved