foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Szanowni Rodzice,
z radością witamy dzieci w szkole, aby kontynuować nauczanie stacjonarne. Chciałbym zapewnić Państwa, że wszystkie sale lekcyjne, sanitariaty, korytarze i pozostałe pomieszczenia, w których będą przebywać dzieci zostały dokładnie wysprzątane i zdezynfekowane. Szkoła jest w pełni przygotowana. Nieznacznie zmienił się plan zajęć (jest już umieszczony w Librusie).

W związku z tym:
1. Zajęcia w poniedziałki i piątki trwają od 8:00 do 11:25;
2. Zajęcia we wtorki, środy i czwartki trwają od 8:00 do 12:25; po tych godzinach są odwozy dzieci dojeżdżających;
3. Również od poniedziałku rusza dożywianie;
4. Świetlica będzie pracowała bez zmian - tak, jak przed przejściem na zdalne nauczanie.


W załączniku wytyczne MEN, MZ i GIS dla klas I-III.


Życzę wszystkim spokojnego weekendu
Robert Słonina
Dyrektor ZSP

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved