foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

W poniedziałek 8 listopada odbył się Szkolny Konkurs „Mistrz Przedmiotów Ścisłych”. Wzięło w nim udział 15 uczestników z klas V-VII. Konkurs składał się z dwóch etapów (logiczne myślenie, czytanie ze zrozumieniem).

Oto lista zwycięzców:
I miejsce – DRUŻYNA III (21,5)
Juliusz Śmigiel kl. Vb
Grzegorz Staciwa kl. VIb
Miłosz Machnowski kl. VIIa

II miejsce- DRUŻYNA II (21pkt)
Lena Bieryndo kl. Vb
Maja Grabowska VIa
Jakub Włodarczyk VIIb

III miejsce-DRUŻYNA IV (20,8pkt.)
Bartłomiej Kutryb kl. VIa
Wojciech Papski kl. VIIa
Szymon Kozłowski kl. Va

Gratulujemy!

Organizatorami konkursu byli nauczyciele przedmiotów ścisłych: p. A. Tymrowska-Wardak, p. A. Sęk, p. W. Wolak, p. U. Chrościcka, p. J.Zinko, p. M. Sadżuga.

/opr. Alicja Boncal, Martyna Kutryb kl.7b/

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved