foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Nasi piłkarze po bardzo dobrym występie zajęli 2. miejsce w powiatowym turnieju piłki nożnej ,,Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku", który został rozegrany 5 listopada w Braniewie. 

SP Pieniężno - SP 6 Braniewo 4:9
SP Pieniężno  - SP Frombork 4:3
SP Pieniężno - SP 5 Braniewo 5:0
SP Pieniężno - SP 3 Braniewo 1:1

Klasyfikacja końcowa:
1. SP 3 Braniewo
2. SP Pieniężno
3. SP 5 Braniewo
4. SP Frombork
5.SP 6 Braniewo

Skład zespołu: Kurowski W., Witliński J., Trzebiński O., Kaźmierczak S., Jurkantowicz K., Chociej M., Lebczyński D., Sienkiewicz J., Piotrkowski R.

Trener: Robert Trzebiński.

 Gratulujemy

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved