foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Dziś, bar­dziej niż kiedy­kol­wiek, nauka wy­daje się kluczem do przet­rwa­nia. Zarówno dla naszej pla­nety jak i nas sa­mych ja­ko na­rodu, oraz nasze­go dob­ro­bytu i bez­pie­czeństwa. Nad­szedł czas, byśmy zno­wu naukę zaczęli trak­to­wać ja­ko jedną z naj­ważniej­szych dzie­dzin życia. "

zsp-pieniezno.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej

Uczniowie naszej szkoły osiągnęli sukcesy w ogólnopolskich konkursach plastycznych:

  • Konkurs "Ziemie przodków moimi oczyma" (organizator: Związek Ukraińców w Polsce w Koszalinie)
    Oksana Biłas - I miejsce
  • Konkurs "Taras Szewczenko - Mój Przyjaciel" (organizator: Szkoła z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach im. Łesi Ukrainki)
    Martyna Kurek - wyróżnienie
    Paweł Rudyk - laureat
    Oksana Biłas - laureatka

Prace powstały pod kierunkiem nauczycielki języka ukraińskiego p. Katarzyny Smyk.

galeria

2021 Copyright Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pieniężnie Rights Reserved